Koophuis gewild in 2014

Er verschijnen steeds vaker berichten in de media  die veronderstellen dat de woningmarkt het ergste deel van de crisis achter de rug heeft. De gevolgen zijn direct zichtbaar in het consumentenvertrouwen, dat de afgelopen maanden behoorlijk opkrabbelde. De instemming van de Eerste Kamer met het woonakkoord kan bovendien voor enige rust op het politieke front zorgen. De gemiddelde koopsom van woningen is het afgelopen jaar niet echt meer gedaald. Toch zal 2013 uiteindelijk nog een prijsdaling laten zien van ongeveer 6 procent. Dit komt omdat de gemiddelde koopsom in de eerste helft van 2012 fors hoger lag. Het aantal woningtransacties steeg de afgelopen vijf maanden eveneens. Niettemin zal ook hier de achterstand, die in de eerste maanden werd opgelopen, niet meer goedgemaakt worden. Naar schatting zullen dit jaar in Limburg en ook in Nederland ongeveer 7 procent minder woningtransacties worden geregistreerd. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat in december 2012 enkele duizenden kopers vervroegd naar de notaris gingen in verband met nieuwe renteaftrekregels begin dit jaar. 
Op 1 januari zullen nog wel een paar wijzigingen ingaan. De verwachting is echter dat deze de woningmarkt niet verder zullen schaden. Zo zal het hypotheekbedrag inclusief kosten koper maximaal 104% van de koopsom mogen bedragen. Er geldt een tijdelijke hogere vrijstelling bij schenkingen en in bepaalde gevallen kan een restschuld uit de huidige woning worden meegefinancierd. Voor de hoogste inkomens gaat het maximale aftrekpercentage jaarlijks met een half procent naar beneden, in 2014 is dat maximum 51,5 procent. Tot slot zal per 1 juli 2014 de grens  van de Nationale Hypotheekgarantie worden verlaagd van 290.000 naar 265.000 euro. 
 
Stabielere prijzen, gevoegd bij een verbeterde betaalbaarheid, rechtvaardigen enig optimisme voor 2014. Koopwoningen zijn sinds 2008 ongeveer 18 procent goedkoper geworden. Mede door de verlaagde overdrachtsbelasting en de lage stand van de hypotheekrente kan iedereen nu goedkoper kopen of een kwalitatief betere woning kan kopen dan voorheen. In vergelijking met 2008 kunnen de hypotheeklasten tot wel  30 procent lager zijn. Hiertegenover staat dat huurprijzen zijn gestegen en dit ook de komende jaren blijven doen.  Een rekensom op langere termijn valt meestal uit in het voordeel van de koopwoning. Meer starters zullen hierdoor de stap naar de eerste koopwoning durven zetten en doorstromers krijgen na jaren afwachten een grotere kans om door te stromen. Verschillende makelaars melden nu dat voor het eerst sinds lange tijd weer af en toe sprake is van meerdere gegadigden voor hetzelfde huis. Naast stabiele prijzen is het herstel van woningtransacties essentieel. De woningmarkt is immers een van de pijlers die de economie op korte termijn vooruit kan helpen. Laten we bij de overgang naar het nieuwe jaar een toast uitbrengen op een gezonde woningmarkt in 2014!