Woningmarkt goed van start

Afgelopen week presenteerde de NVM de cijfers van het vierde kwartaal van 2013. De cijfers van de NVM waren ronduit positief. De mediane koopsom kwam iets hoger uit, namelijk op 207.000 euro. Het aantal transacties door NVM makelaars op 27.000 stuks, het hoogste kwartaalcijfer sinds het uitbreken van de crisis eind 2008. De NVM cijfers vormen deels een voorbode voor de Kadastercijfers van het volgende kwartaal. Volgende week worden de cijfers van het Kadaster over het afgelopen kwartaal verwacht. De ervaring leert dat de Kadastercijfers gemiddeld € 10.000 boven de NVM prijzen liggen. Met een kleine slag om de arm kunnen we aannemen dat de gemiddelde koopsom bij het Kadaster in het eerste kwartaal dan ook hoger zal zijn dan het vierde kwartaal. De gemiddelde koopsom van het vierde kwartaal van 2013 zal vermoedelijk uitkomen rond de 213.000 euro, hetzelfde bedrag dat koopwoningen in Nederland de afgelopen 6 kwartalen ongeveer hebben gekost. De precieze ontwikkeling is onder meer afhankelijk van welke huizen worden verkocht. Als er bijvoorbeeld meer duurdere woningen worden verkocht, zal de gemiddelde koopsom iets stijgen. Een deel van de prijsdaling tijdens de crisis werd veroorzaakt omdat er juist minder duurdere woningen werden verkocht. Op langere termijn blijft het voorspellen van de huizenprijzen een hachelijke onderneming. In 2012 is aangetoond dat er van de voorspellingen van de banken in de afgelopen jaren weinig is uitgekomen. Niet voor niets zijn banken daar begin 2013 mee gestopt. 

Naast de NVM- en Kadastercijfers kennen we nog de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) die door het CBS en het Kadaster wordt opgesteld. DE PBK is een bewerking op de gemiddelde koopsom en houdt onder andere rekening met de WOZ waarde van woningen. De PBK probeert een betrouwbare ontwikkeling te laten zien, met minder grote schokken. Daar slaagt deze niet echt in. Vanaf 2010 is de gemiddelde koopsom in Nederland met 11 procent gedaald, de PBK index daalt met bijna 15 procent. Een fors verschil dat nauwelijks uit te leggen is. Belangrijker dan de prijsontwikkeling is misschien nog wel het verloop van het aantal transacties. De toename van de verkoopcijfers van de NVM in het vierde kwartaal zullen we terug kunnen zien in de transactiecijfers van het eerste kwartaal van het Kadaster. Op beide fronten zijn er dus positieve ontwikkelingen te melden. Daarnaast is de betaalbaarheid van koopwoningen sterk verbeterd. De woningmarkt lijkt verzekerd van een goede start in 2014.