Goed eerste kwartaal voor woningmarkt in 2015

De woningmarkt is in 2015 prima van start gegaan. Opnieuw meer transacties en een licht stijgende gemiddelde koopsom. In het eerste kwartaal van 2015 zijn door het Kadaster 34.527 woningtransacties geregistreerd. In vergelijking met de eerste kwartaal van 2014 is dit een stijging van 19,2%. Het is tevens het beste kwartaal sinds 2009. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl. 
 

Grote provinciale verschillen

In Zuid Holland, Drenthe en Flevoland stijgt het aantal transacties met bijna 25%. In Zeeland blijft de stijging beperkt tot 2,3%, terwijl Friesland en Limburg genoegen moeten nemen met een stijging van iets meer dan 10%.

Gemiddelde koopsom stijgt met 2,7%

De gemiddelde koopsom is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 toegenomen met 2,7% tot € 221.600. In vergelijking met het 3e en 4e kwartaal van 2014 is sprake van een lichte daling. De PBK index van het CBS en Kadaster stijgt in vergelijking met Q1 2014 met 2,5%. Het verschil tussen de absolute koopsom in de PBK Index daalt de laatste kwartalen en bedraagt nu ruim € 12.000.

Provinciale verschillen

In Flevoland is sprake van een koopsomdaling van 2,9%. Ook in Friesland ging de gemiddelde koopsom een fractie naar beneden. In alle andere provincies stijgt de koopsom, in Utrecht met 3,9%, in Groningen met 4,6% maar Noord Holland is met 5,4% absoluut koploper.

Overzicht Provincies t/m 3e maand 2015

Provincie

Gemiddelde koopsom

T.o.v. 1e 3 maanden 2014

T.o.v. 2014

Transacties

T.o.v. 1e 3 maanden 2014

1.

Noord Holland

€ 259.300

5,4%

0,8%

6778

19,9%

2.

Utrecht

€ 258.600

3,9%

0,9%

2928

21,4%

3.

Noord Brabant

€ 227.200

2,2%

-0,6%

4966

16,1%

4.

Gelderland

€ 220.700

2,6%

-0,5%

3760

21,7%

5.

Zuid Holland

€ 215.100

0,6%

-1,1%

7427

24,4%

6.

Overijssel

€ 191.000

0,3%

-3,1%

2065

14,7%

7.

Zeeland

€ 188.900

3,3%

1,2%

802

2,3%

8.

Drenthe

€ 186.600

3,2%

0,7%

976

24,6%

9.

Limburg

€ 183.600

1,0%

-1,5%

1808

11,3%

10.

Flevoland

€ 183.200

-2,9%

-2,8%

833

24,9%

11.

Friesland

€ 171.100

-0,4%

-1,8%

1130

10,5%

12.

Groningen

€ 165.300

4,6%

-0,3%

1054

20,2%

 

Nederland

€ 221.600

2,7%

-0,3%

34527

19,2%

Marktaandeel per woningtype

Tussenwoningen vormen met 33,1% het grootste marktaandeel, gevolgd door appartementen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 neemt het marktaandeel bij de tussenwoning, de appartementen en de 2/1 kapwoning licht af. Hoekwoningen en vrijstaande woningen stijgen daarentegen procentueel gezien. In absolute aantallen zijn in Q1 22,8% meer vrijstaande woningen verkocht, terwijl de verkoop van 2/1 kapwoningen met slechts 11,7% is toegenomen.

Kopers naar leeftijdsklasse

Kopers in de leeftijdsklasse 25 – 29 jaar vormen de grootste groep. Op kwartaalbasis verschuiven de procentuele marktaandelen licht. Bij de kopers (tot 24 jaar) tekent zich een structurele daling af. Bij de groep kopers boven 60 jaar lijkt sprake van een licht stijgende trend.

Download hier het persbericht incl. de grafieken

Prima start woningmarkt

De woningmarkt is in 2015 prima van start gegaan. De NVM makelaars verkochten in het eerste kwartaal 28.900 woningen, bijna 19 procent meer dan een jaar geleden. De cijfers over de eerste twee maanden van het Kadaster wijzen in dezelfde richting. De gemiddelde koopsom stijgt hierbij licht. Het herstel op de woningmarkt duurt al meer dan een jaar en zal naar verwachting ook de komende tijd aanhouden. De achterliggende omstandigheden zijn duidelijk: een positief consumentenvertrouwen, lage woningprijzen, een historisch lage hypotheekrente en stijgende huurprijzen. Mooie tijden voor kopers, verkopers en de makelaars, maar ook voor onze economie en werkgelegenheid.
Grappig dat sommige criticasters nu al donkere wolken boven onze woningmarkt zien hangen. Als gevolg van strengere Europese regels voor de banken zou de hypotheekrente al weer snel kunnen stijgen. Argument hierbij is dat Nederlanders meer hebben gefinancierd dan de overige Europeanen. De feiten liggen genuanceerd. De netto hypotheekschuld van alle Nederlanders samen bedraagt iets meer dan de helft van de totale woningwaarde. Door de slechte aanpak van de crisis zijn wel 1 miljoen jonge woningeigenaren onder water gezet. Huidige kopers beginnen direct met aflossen, het risico van onder water geraken is bij deze groep uiterst klein. Rentes worden door de Europese Centrale Bank vooral bepaald op basis van economische ontwikkelingen. De hoogte van de uiteindelijke hypotheekrente is verder afhankelijk van de marge die banken willen maken. De meeste hypotheken in Nederland vallen onder de Nationale hypotheekgarantie, een unieke regeling in Europa waarbij banken nauwelijks tot geen risico lopen. 
    
De rente zal zeker niet eeuwig laag blijven, daar kun je gif op innemen. Het moment waarop   rentes gaan stijgen, valt niet te voorspellen, dit blijft gissen. Laten we vooral genieten van de periode van herstel en de huidige lage hypotheekrente. De huidige kopers profiteren ervan, evenals woningeigenaren die jaren geleden een woning hebben gekocht en nu hun rente kunnen verlagen. Zij krijgen extra bestedingsruimte en ook dat is goed voor onze economie. Tenslotte profiteert onze schatkistbewaarder. Een lagere hypotheekrente betekent immers ook minder belastingteruggave door de belastingdienst. Een lage rente kan tevens zorgen voor licht stijgende woningprijzen. Dit hoeft geen doel op zich te zijn, maar zorgt er wel voor dat woningeigenaren, die de afgelopen jaren onbedoeld onder water zijn gezet, de komende jaren weer in een liquide positie kunnen komen. De kopers van nu zullen dit risico niet lopen. Door de verplichte annuïteiten aflossing van de hypotheek kunnen deze al direct beginnen met de opbouw van eigen vermogen ofwel overwaarde op de eigen woning. Mij lijkt dat de consument mans genoeg is om met een realistische blik naar de woningmarkt te kijken.