Goed eerste kwartaal voor woningmarkt in 2015

De woningmarkt is in 2015 prima van start gegaan. Opnieuw meer transacties en een licht stijgende gemiddelde koopsom. In het eerste kwartaal van 2015 zijn door het Kadaster 34.527 woningtransacties geregistreerd. In vergelijking met de eerste kwartaal van 2014 is dit een stijging van 19,2%. Het is tevens het beste kwartaal sinds 2009. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl. 
 

Grote provinciale verschillen

In Zuid Holland, Drenthe en Flevoland stijgt het aantal transacties met bijna 25%. In Zeeland blijft de stijging beperkt tot 2,3%, terwijl Friesland en Limburg genoegen moeten nemen met een stijging van iets meer dan 10%.

Gemiddelde koopsom stijgt met 2,7%

De gemiddelde koopsom is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 toegenomen met 2,7% tot € 221.600. In vergelijking met het 3e en 4e kwartaal van 2014 is sprake van een lichte daling. De PBK index van het CBS en Kadaster stijgt in vergelijking met Q1 2014 met 2,5%. Het verschil tussen de absolute koopsom in de PBK Index daalt de laatste kwartalen en bedraagt nu ruim € 12.000.

Provinciale verschillen

In Flevoland is sprake van een koopsomdaling van 2,9%. Ook in Friesland ging de gemiddelde koopsom een fractie naar beneden. In alle andere provincies stijgt de koopsom, in Utrecht met 3,9%, in Groningen met 4,6% maar Noord Holland is met 5,4% absoluut koploper.

Overzicht Provincies t/m 3e maand 2015

Provincie

Gemiddelde koopsom

T.o.v. 1e 3 maanden 2014

T.o.v. 2014

Transacties

T.o.v. 1e 3 maanden 2014

1.

Noord Holland

€ 259.300

5,4%

0,8%

6778

19,9%

2.

Utrecht

€ 258.600

3,9%

0,9%

2928

21,4%

3.

Noord Brabant

€ 227.200

2,2%

-0,6%

4966

16,1%

4.

Gelderland

€ 220.700

2,6%

-0,5%

3760

21,7%

5.

Zuid Holland

€ 215.100

0,6%

-1,1%

7427

24,4%

6.

Overijssel

€ 191.000

0,3%

-3,1%

2065

14,7%

7.

Zeeland

€ 188.900

3,3%

1,2%

802

2,3%

8.

Drenthe

€ 186.600

3,2%

0,7%

976

24,6%

9.

Limburg

€ 183.600

1,0%

-1,5%

1808

11,3%

10.

Flevoland

€ 183.200

-2,9%

-2,8%

833

24,9%

11.

Friesland

€ 171.100

-0,4%

-1,8%

1130

10,5%

12.

Groningen

€ 165.300

4,6%

-0,3%

1054

20,2%

 

Nederland

€ 221.600

2,7%

-0,3%

34527

19,2%

Marktaandeel per woningtype

Tussenwoningen vormen met 33,1% het grootste marktaandeel, gevolgd door appartementen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 neemt het marktaandeel bij de tussenwoning, de appartementen en de 2/1 kapwoning licht af. Hoekwoningen en vrijstaande woningen stijgen daarentegen procentueel gezien. In absolute aantallen zijn in Q1 22,8% meer vrijstaande woningen verkocht, terwijl de verkoop van 2/1 kapwoningen met slechts 11,7% is toegenomen.

Kopers naar leeftijdsklasse

Kopers in de leeftijdsklasse 25 – 29 jaar vormen de grootste groep. Op kwartaalbasis verschuiven de procentuele marktaandelen licht. Bij de kopers (tot 24 jaar) tekent zich een structurele daling af. Bij de groep kopers boven 60 jaar lijkt sprake van een licht stijgende trend.

Download hier het persbericht incl. de grafieken