Huizen minder lang te koop

De theoretische verkooptijd van bestaande koopwoningen is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald en uitgekomen op 16 maanden. In kwartaal 1 van 2014 was dit cijfer nog 23 maanden, de afname komt neer op 32%. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl.

De theoretische verkooptijd meet het aantal maanden dat nodig is om alle bestaande woningen te verkopen, dit op basis van het aantal transacties van de laatste 12 maanden. In Nederland staan momenteel ruim 206.000 woningen te koop. Het aanbod is sinds het hoogtepunt in 2013 met ruim 30.000 stuks afgenomen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 bedraagt de afname 7%. Het aantal transacties is in de laatste 12 maanden gestegen met 37% tot iets meer dan 159.000 stuks. De toename ten opzichte van het laagste punt in 2013 bedraagt ongeveer 50.000.

Ontwikkelingen per provincie

In Noord Holland en Utrecht hebben verkopers de grootste kans om een woning snel te verkopen. Hier bedraagt de verkooptijd 10 respectievelijk 11 maanden. In Friesland, Groningen en Drenthe bedraagt de TVT meer dan 20 maanden. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 is de afname met 13% ook het grootst in Utrecht en Noord Holland. In Friesland is de daling 1%, terwijl in Overijssel en Zeeland de daling beperkt blijft tot 2%.

TVT naar prijsklasse en woningtype

Verkooptijden lopen op naarmate het prijsniveau stijgt. In de prijsklasse tot € 200.000 bedraagt de theoretische verkooptijd momenteel 12 maanden. In het prijssegment boven € 500.000 loopt de TVT op tot 29 maanden. De afname ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 is met 26% het kleinst in het goedkope segment en het sterkst (42%) in de prijsklasse tussen € 300.000 en € 500.000. Tussenwoningen hebben met 9 maanden de laagste TVT, daarna volgen de hoekwoningen en appartementen en 2/1 kapwoningen met resp. 14, 15 en 19 maanden. De vrijstaande woningen hebben met 37 maanden de langste verkooptijd. Dit heeft uiteraard alles te maken met het hogere prijsniveau van de vrijstaande woningen. In vergelijking met kwartaal 1 van 2014 is de afname bij de 2/1 kapwoning iets minder dan bij de overige woningtypen.

Download hier het persbericht incl. de tabellen