Ook in mei meer woningtransacties

Ook in mei meer woningtransacties

De trend van oplopende woningtransacties heeft zich ook in mei doorgezet. Er werden door het Kadaster 12.827 transacties geregistreerd, 7,2% meer ten opzichte van mei vorig jaar.

In de eerste vijf maanden van 2015 komt het totaal aantal transacties uit op 60.102, een stijging van 16,2% in vergelijking met dezelfde maanden van vorig jaar. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl. De grafiek maakt de groei ten opzichte van 2013 en 2014 per maand goed zichtbaar. Als de huidige trend doorzet, kunnen we in 2015 170.000 tot 180.000 transacties verwachten.


Gemiddelde koopsom stijgend

In mei kwam de gemiddelde koopsom uit op € 228.400, een stijging van 3,8% ten opzichte van mei vorig jaar. Over de eerste 5 maanden van 2015 bedraagt de gemiddelde koopsom € 222.600, dit is een stijging van 2,8% in vergelijking met dezelfde maanden van vorig jaar. In vergelijking met het gehele jaar 2014 bedraagt de stijging nu 0,6%. Woningmarktcijfers.nl verwacht dat de prijsstijging in de tweede helft van 2015 iets zal afvlakken.


Forse provinciale verschillen

In Drenthe stijgt het aantal transacties met 23,5%. Ook in Flevoland, Zuid Holland en Groningen is de stijging met rond de 20% bovengemiddeld. In Zeeland en Friesland blijft de stijging beperkt tot 5%. De grootste koopsomstijging zien we in Groningen ( 6,6%), gevolgd door Noord Holland met 5%. In vergelijking met het gehele jaar 2014 zien we in enkele provincies een koopsomdaling, vooral in Overijssel met -1,7%.

Overzicht Provincies t/m 5e maand 2015

Provincie

Gemiddelde koopsom

T.o.v. 1e 5 maanden 2014

T.o.v. 2014

Transacties

T.o.v. 1e 5 maanden 2014

1.

Noord Holland

€ 261.000

5,0%

1,5%

11914

17,6%

2.

Utrecht

€ 259.600

3,5%

1,3%

5025

14,5%

3.

Noord Brabant

€ 229.900

2,4%

0,6%

8622

14,2%

4.

Gelderland

€ 221.300

1,8%

-0,3%

6511

17,0%

5.

Zuid Holland

€ 216.300

0,8%

-0,6%

12768

20,9%

6.

Overijssel

€ 193.700

0,1%

-1,7%

3551

11,4%

7.

Zeeland

€ 191.400

3,4%

2,5%

1462

5,0%

8.

Drenthe

€ 189.700

3,9%

2,4%

1742

23,5%

9.

Flevoland

€ 188.600

1,0%

0,1%

1380

19,3%

10.

Limburg

€ 187.200

2,1%

0,4%

3274

12,4%

11.

Friesland

€ 174.100

1,9%

-0,1%

2018

5,6%

12.

Groningen

€ 171.400

6,6%

3,3%

1835

18,9%

 

Nederland

€ 223.600

2,8%

0,6%

60102

16,2%

Herstel economie en woningmarkt

De Nederlandse economie begint weer op stoom te geraken. Opnieuw zijn de groeiverwachtingen naar boven bijgesteld. De herstellende woningmarkt levert hieraan een flinke bijdrage. De onnodig veroorzaakte crisis op de woningmarkt zorgde vanaf eind 2008 immers voor een flinke dip. Als het aantal woningtransacties halveert en de nieuwbouwsector nagenoeg stil valt, is het niet zo moeilijk om uit te rekenen dat het economisch verlies enkele honderden miljarden euro’s bedraagt. De veroorzakers moeten we niet vergeten, banken en economen met negatieve voorspellingen, de politiek die het, door gebrek aan visie en daadkracht, liet afweten en de rol van de media. Het consumentenvertrouwen werd in no time om zeep geholpen. Het herstel lijkt sneller te zijn gekomen dan verwacht. Precies twee jaar geleden voorspelde Klaas Knot van de Nederlandse Bank nog dat de huizenprijzen in 2014 en 2015 zeker met 10 procent zouden dalen.

Ondanks de ingrepen op fiscaal gebied is de woningmarkt goed aan het herstellen. De uiterst lage hypotheekrente is hier vooral debet aan. De woningverkopen stegen vorig jaar met 40 procent en de verwachting is dat er dit jaar ook weer 10 tot 15 procent bijkomt. Dat ook de prijzen de weg omhoog hebben gevonden is vooral plezierig voor de eigenaren die in de crisisjaren “onder water” zijn geraakt. Voor een gezond vertrouwen in de woningmarkt is het belangrijk dat de huizenprijzen de inflatie een beetje volgt. Extreme prijsstijgingen zijn nergens voor nodig, maar kunnen ontstaan als vraag en aanbod niet in balans zijn. Dat dalende huizenprijzen slecht uitpakken voor onze economie is de afgelopen jaren wel bewezen. Toch zien sommigen in tijden van optimisme nieuwe beren op de weg. Zo vindt de Nederlandse Bank de totale hypotheekschuld van alle Nederlandse huishoudens met ruim 95 procent van het bbp te hoog. Een rare norm, je zou ook kunnen redeneren dat het bbp te laag is. Bovendien, de netto hypotheekschuld op alle woningen is minder dan de helft van de totale woningwaarde. Knot pleit er in navolging van de Europese Centrale Bank voor om de leencapaciteit op woningen verder te beperken. Voorlopig gaat deze de komende jaren terug tot honderd procent van de koopsom, maar bepleit wordt een verdere daling tot 90%. Startende kopers dus eerst enkele jaren laten sparen. De tijdelijke dip die dit voor transacties en prijzen zou opleveren, wordt kennelijk voor lief genomen. O ja, omdat die jonge mensen toch ergens moeten wonen, moeten wel extra maatregelen op de huurmarkt worden genomen. Vroeger noemden we zoiets het paard achter de wagen spannen.

Ook in april 2015 meer woningtransacties

Ook in april 2015 meer woningtransacties

De trend van oplopende woningtransacties heeft zich ook in april doorgezet. Er werden door het Kadaster 12.748 transacties geregistreerd, 18,3% meer ten opzichte van april vorig jaar.

In de eerste vier maanden van 2015 komt het totaal aantal transacties uit op 47.275, een stijging van 19% in vergelijking met dezelfde maanden van vorig jaar. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl. De grafiek maakt de groei ten opzichte van 2013 en 2014 per maand goed zichtbaar.


Gemiddelde koopsom licht stijgend

In april kwam de gemiddelde koopsom uit op € 224.400, een stijging van 1% ten opzichte van april vorig jaar. Over de eerste 4 maanden van 2015 bedraagt de gemiddelde koopsom € 222.300, dit is een stijging van 2,5% in vergelijking met dezelfde maanden van vorig jaar. In vergelijking met het gehele jaar 2014 bedraagt de stijging slechts 0,1%.


Grote provinciale verschillen

In Drenthe stijgt het aantal transacties met 28,7%. Ook in Flevoland, Zuid Holland en Groningen is de stijging met ruim 23% bovengemiddeld. In Zeeland blijft de stijging beperkt tot 5%. De grootste koopsomstijging zien we in Groningen ( 6,3%), gevolgd door Noord Holland met 4,9%. Alleen in Flevoland daalt de gemiddelde koopsom met 1,5% tot € 185.600.

Overzicht Provincies t/m 4e maand 2015

Provincie

Gemiddelde koopsom

T.o.v. 1e 4 maanden 2014

T.o.v. 2014

Transacties

T.o.v. 1e 4 maanden 2014

1.

Noord Holland

€ 259.100

4,9%

0,8%

9.295

19,3%

2.

Utrecht

€ 258.500

3,6%

0,9%

4.000

19,0%

3.

Noord Brabant

€ 229.000

2,3%

0,2%

6.781

15,4%

4.

Gelderland

€ 220.400

1,7%

-0,7%

5.150

20,3%

5.

Zuid Holland

€ 215.500

0,2%

-0,9%

10.081

23,9%

6.

Overijssel

€ 193.100

0,5%

-2,0%

2.782

14,6%

7.

Zeeland

€ 189.000

2,8%

1,2%

1.126

5,1%

8.

Drenthe

€ 187.700

3,6%

1,3%

1.355

28,7%

9.

Limburg

€ 185.600

1,4%

-0,4%

2.564

14,1%

10.

Flevoland

€ 185.400

-1,5%

-1,6%

1.099

23,9%

11.

Friesland

€ 174.700

2,6%

0,3%

1.580

11,0%

12.

Groningen

€ 169.700

6,3%

2,3%

1.462

23,3%

 

Nederland

€ 222.300

2,5%

0,1%

47.275

19,0%