Opnieuw fors meer woningtransacties en hogere koopsom

De trend van oplopende woningtransacties heeft zich ook in juli doorgezet. Er werden door het Kadaster 18.422 transacties geregistreerd, 32,7% meer dan in juli vorig jaar. In de eerste zeven maanden van 2015 komt het totaal aantal transacties uit op 93.671, een stijging van 21,8% in vergelijking met dezelfde maanden van vorig jaar. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl.

De grafiek maakt de groei ten opzichte van 2013 en 2014 per maand goed zichtbaar. Als de huidige trend doorzet, kunnen we in 2015 170.000 tot 180.000 transacties verwachten.


Gemiddelde koopsom stijgend

In juli kwam de gemiddelde koopsom uit op € 232.600, een stijging van 4,7% ten opzichte van juli vorig jaar. Het is voor het eerst sinds jaren dat de grens van € 230.000 wordt overschreden. Over de eerste 7 maanden van 2015 bedraagt de gemiddelde koopsom € 222.600, dit is een stijging van 2,9% in vergelijking met dezelfde maanden van vorig jaar. In vergelijking met het gehele jaar 2014 bedraagt de stijging nu 1,8%. Woningmarktcijfers.nl verwacht dat de prijsstijging in de tweede helft van 2015 iets zal afvlakken.


Forse provinciale verschillen

In Drenthe stijgt het aantal transacties met 25,4%. Ook in Zuid Holland en Groningen is de stijging bovengemiddeld. In Zeeland en Friesland blijft de stijging beperkt tot 10 resp. 14,8%. De grootste koopsomstijging zien we in Drenthe en Noord Holland met 4,3%. In vergelijking met het gehele jaar 2014 zien we de stijging uiteenlopen van 3,3% in Drenthe tot 0,1% in Zuid Holland.

Overzicht Provincies t/m 7e maand 2015

Provincie Gemiddelde koopsom T.o.v. 1e 7 maanden 2014 T.o.v. 2014 Transacties T.o.v. 1e 7 maanden 2014
1. Noord Holland € 264.700 4,3% 2,9% 18719 24,0%
2. Utrecht € 260.500 3,1% 1,6% 7966 20,6%
3. Noord Brabant € 233.700 2,9% 2,3% 13459 20,2%
4. Gelderland € 224.400 2,7% 1,1% 10116 22,5%
5. Zuid Holland € 217.800 0,9% 0,1% 19592 24,8%
6. Overijssel € 197.600 1,4% 0,3% 5499 16,2%
7. Zeeland € 193.000 2,8% 3,3% 2258 10,7%
8. Flevoland € 192.400 1,8% 2,1% 2109 22,4%
9. Drenthe € 191.300 4,3% 3,3% 2660 25,4%
10. Limburg € 189.200 3,1% 1,5% 5215 20,1%
11. Friesland € 178.300 3,0% 2,3% 3244 14,8%
12. Groningen € 169.400 3,1% 2,2% 2834 24,5%
  Nederland € 226.300 2,9% 1,8% 93671 21,8%