Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar

Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar
De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties geregistreerd, een stijging van 23,2% in vergelijking met dezelfde periode in 2014. De gemiddelde koopsom ging in deze periode omhoog met 3,3% tot € 228.200. Dit blijkt uit een analyse van Woningmarktcijfers.nl.
 

Transacties per kwartaal en woningtype

De tabel met het aantal transacties per kwartaal laat de positieve ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren goed zien. In de eerste twee kwartalen van dit jaar nam het aantal transacties ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 telkens toe met 20%, in het derde kwartaal bedraagt de stijging zelfs 29%. Ervan uitgaande dat ook in het vierde kwartaal een stijging kan worden gerealiseerd, van bijvoorbeeld 20%, dan mogen in 2015 ongeveer 185.000 transacties worden verwacht. Hiermee stijgt het aantal boven het niveau van 2008 uit en is slechts 10% verwijderd van het topjaar 2006.


Gemiddelde koopsom stijgt met 3,3%

De eerste negen maanden van 2015 laten een stijging van de gemiddelde koopsom zien van 3,3%. In vergelijking met het gehele jaar 2014 bedraagt de stijging 2,7%. De gemiddelde koopsom ligt momenteel iets meer dan 10% onder het topniveau van 2008. Bij de prijsontwikkeling per kwartaal zijn de verschillen van de diverse prijsindexen goed zichtbaar. De NVM mediaan prijs ligt structureel ca. € 10.000 onder het niveau van de kadasterkoopsom. De NVM prijzen hebben qua meetmoment ongeveer een kwartaal voorsprong op de kadastercijfers en vormen daardoor een goede indicator van de gemiddelde koopsom van het Kadaster voor het vierde kwartaal. De Prijsindex Bestaande Koopswoningen van het CBS en Kadaster blijven zoals gebruikelijk ver achter op de koopsomontwikkeling absoluut.


Gemiddelde koopsom per prijsklasse

Bij de transacties naar koopsomklasse is een lichte stijging te zien van het aantal transacties in de hogere prijssegment. Ruim 17% van alle transacties betreft woningen met een koopsom van meer dan € 300.000.

Aandeel oudere kopers stijgt

De afgelopen jaren is een afname van het aandeel jongere kopers te zien tegenover een stijging van het aantal kopers vanaf 45 jaar. Ook in 2015 zien we deze trend doorlopen. De groep 45 heeft nu een aandeel van 30%. In de tabel daarna zien we de verhouding tussen starters en doorstromers. Het marktaandeel van de doorstromers stijgt lichtjes tot 38% op dit moment. Het aandeel van de starters is met 62% fors groter.

Ontwikkelingen op provinciaal niveau

De provincie Noord Holland is tot nu toe de grootste stijger wat de gemiddelde koopsom betreft. In vergelijking met dezelfde periode van 2014 gaat deze hier met 5,4% omhoog. In Overijssel bedraagt de stijging slechts 0,8%. Bij de transacties zien we Flevoland met 27% als grootste stijger. Zeeland valt met een stijging van slechts 11% uit de toon.

Overzicht Provincies t/m 9e maand 2015

Provincie

Gemiddelde koopsom

T.o.v. 1e 9 maanden 2014

T.o.v. 2014

Transacties

T.o.v. 1e 9 maanden 2014

1.

Noord Holland

€ 269.300

5,4%

4,7%

25.159

24,8%

2.

Utrecht

€ 261.500

2,5%

2,1%

10.759

21,1%

3.

Noord Brabant

€ 235.000

3,6%

2,9%

18.040

22,5%

4.

Gelderland

€ 225.800

2,8%

1,7%

13.574

23,3%

5.

Zuid Holland

€ 219.600

1,5%

0,9%

26.364

25,2%

6.

Overijssel

€ 197.300

0,8%

0,1%

7.332

21,1%

7.

Zeeland

€ 193.300

3,9%

3,5%

2.980

11,0%

8.

Flevoland

€ 192.700

1,8%

2,2%

2.871

27,0%

9.

Drenthe

€ 191.400

3,8%

3,3%

3.500

23,7%

10.

Limburg

€ 190.600

2,8%

2,3%

7.059

21,5%

11.

Friesland

€ 179.900

3,4%

3,2%

4.403

21,3%

12.

Groningen

€ 170.900

4,1%

3,0%

3.818

23,8%

 

Nederland

€ 228.200

3,3%

2,7%

125.859

23,2%

Download hier het persbericht incl. alle grafieken

Woning- en winkelmarkt

De provincie Limburg heeft aangekondigd in te willen grijpen in de ongebreidelde uitbreiding van het winkelarsenaal. Na de woningmarkt is eindelijk de winkelsector aan de beurt. Nog steeds zijn nieuwe plannen in ontwikkeling of uitvoering, terwijl meer dan 12% van de winkelvoorraad leeg staat. Zonder beleid en een lange termijnvisie zal dit zeker leiden tot verdere leegstand en verval, met waardedaling van vastgoed als gevolg. Uiteraard is dat slecht voor het aanzien van stad en regio. Net als in de woningmarkt is gebeurd zou meer aandacht moeten bestaan voor sloop en modernisering. Het is ongeveer 10 jaar geleden dat de discussie over bevolkingskrimp en woningbehoefte ontstond. Het duurde erg lang voordat het ambitieniveau van gemeenten en ontwikkelaars kon worden beteugeld. Uiteindelijk lukte dat, deels via beleid, maar meer nog als gevolg van de crisis die de woningmarkt trof. Ook de retail sector had onder de economische crisis te lijden. Zo bezien lopen er meerdere paralellen. De grootste winkelleegstand doet zich immers voor in de krimpgebieden. Er zijn uiteraard ook verschillen. Wonen doen de meeste mensen op een vaste plek, waarbij slechts een klein deel van de bevolking jaarlijks van plek wisselt. Voor de winkelmarkt ligt dit wel anders. De consument kan zijn euro overal besteden. Bij de primaire levensbehoeften is dat nog wel in de directe omgeving, maar bij andere bestedingen ligt de wereld open, niet in de minste plaats door het internet. De vorm van winkelen, boodschappen doen of funshoppen, verandert daarbij nog steeds.

Minder inwoners en huishoudens zullen tot een kleinere woningvoorraad en tot minder consumptie leiden. Economische groei en hogere inkomens kunnen de consumptiedaling temperen of weer doen stijgen, maar dat leidt niet direct tot een grotere winkelbehoefte. Naast het winkelaanbod spelen meer zaken een rol. Denk hierbij aan voldoende (bij voorkeur gratis) parkeerfaciliteiten. Dat maakt het vakgebied ook interessant. Stilstaan is achteruitgang en niet voor niets willen gemeenten en regio’s elkaar graag beconcurreren met nieuwe centra. Wie verstaat als beste de kunst om de consument te verleiden, die maakt het verschil. Het outletcenter en Roermond en de Woonboulevard in Heerlen zijn succesvolle voorbeelden uit het recente verleden. In Aken opent over enkele weken shopping mall Aquis Plaza haar deuren.  Zelfs in deze stad, waar de bevolking nog groeiende is, is sprake van royale leegstand. Provincie en gemeenten in Limburg zullen samen met de retail sector voor oplossingen moeten zoeken, op hulp van een crisis zoals deze zich bij de woningmarkt voordeed, hoeft hopelijk niet te worden gerekend.