Woning- en winkelmarkt

De provincie Limburg heeft aangekondigd in te willen grijpen in de ongebreidelde uitbreiding van het winkelarsenaal. Na de woningmarkt is eindelijk de winkelsector aan de beurt. Nog steeds zijn nieuwe plannen in ontwikkeling of uitvoering, terwijl meer dan 12% van de winkelvoorraad leeg staat. Zonder beleid en een lange termijnvisie zal dit zeker leiden tot verdere leegstand en verval, met waardedaling van vastgoed als gevolg. Uiteraard is dat slecht voor het aanzien van stad en regio. Net als in de woningmarkt is gebeurd zou meer aandacht moeten bestaan voor sloop en modernisering. Het is ongeveer 10 jaar geleden dat de discussie over bevolkingskrimp en woningbehoefte ontstond. Het duurde erg lang voordat het ambitieniveau van gemeenten en ontwikkelaars kon worden beteugeld. Uiteindelijk lukte dat, deels via beleid, maar meer nog als gevolg van de crisis die de woningmarkt trof. Ook de retail sector had onder de economische crisis te lijden. Zo bezien lopen er meerdere paralellen. De grootste winkelleegstand doet zich immers voor in de krimpgebieden. Er zijn uiteraard ook verschillen. Wonen doen de meeste mensen op een vaste plek, waarbij slechts een klein deel van de bevolking jaarlijks van plek wisselt. Voor de winkelmarkt ligt dit wel anders. De consument kan zijn euro overal besteden. Bij de primaire levensbehoeften is dat nog wel in de directe omgeving, maar bij andere bestedingen ligt de wereld open, niet in de minste plaats door het internet. De vorm van winkelen, boodschappen doen of funshoppen, verandert daarbij nog steeds.

Minder inwoners en huishoudens zullen tot een kleinere woningvoorraad en tot minder consumptie leiden. Economische groei en hogere inkomens kunnen de consumptiedaling temperen of weer doen stijgen, maar dat leidt niet direct tot een grotere winkelbehoefte. Naast het winkelaanbod spelen meer zaken een rol. Denk hierbij aan voldoende (bij voorkeur gratis) parkeerfaciliteiten. Dat maakt het vakgebied ook interessant. Stilstaan is achteruitgang en niet voor niets willen gemeenten en regio’s elkaar graag beconcurreren met nieuwe centra. Wie verstaat als beste de kunst om de consument te verleiden, die maakt het verschil. Het outletcenter en Roermond en de Woonboulevard in Heerlen zijn succesvolle voorbeelden uit het recente verleden. In Aken opent over enkele weken shopping mall Aquis Plaza haar deuren.  Zelfs in deze stad, waar de bevolking nog groeiende is, is sprake van royale leegstand. Provincie en gemeenten in Limburg zullen samen met de retail sector voor oplossingen moeten zoeken, op hulp van een crisis zoals deze zich bij de woningmarkt voordeed, hoeft hopelijk niet te worden gerekend.