Stijging woningtransacties met 70% in twee jaar tijd

Stijging woningtransacties met 70% in twee jaar tijd

De Nederlandse woningmarkt blijft uitstekend presteren. In vergelijking met het dieptepunt in 2013 is de gemiddelde koopsom inmiddels met 7,5% gestegen. In Noord Holland bedraagt de stijging volgens Woningmarktcijfers.nl zelfs ruim 11%.

Bij de vrijstaande woningen komt de stijging uit op 6,9%, bij de hoekwoningen ligt dit percentage op 9,8%. Als de prognose van 185.000 woningtransacties in 2015 uitkomt, worden er dit jaar 70% meer woningen verkocht dan in 2013. In de eerste tien maanden van 2015 zijn door het Kadaster 142.183 woningtransacties geregistreerd, een stijging van 22% in vergelijking met dezelfde periode van 2014. De gemiddelde koopsom ging in deze periode omhoog met 3,5% tot € 229.300.

Ontwikkelingen op provinciaal niveau

De provincie Noord Holland is tot nu toe de grootste stijger wat de gemiddelde koopsom betreft. In vergelijking met dezelfde periode van 2014 gaat deze hier met 5,9% omhoog. In Overijssel bedraagt de stijging 1,2%. In vergelijking met 2013 is de gemiddelde koopsom in Noord Holland met ruim 11% gestegen, in Zuid Holland en Overijssel blijft deze beperkt tot iets meer dan 4%. Bij de transacties zien we Flevoland met 24,8% als grootste stijger. Zeeland valt met een stijging van slechts 10,1% uit de toon.

Overzicht Provincies t/m 10e maand 2015

Provincie

Gemiddelde koopsom

T.o.v. 1e 10 maanden 2014

T.o.v. 2014

Transacties

T.o.v. 1e 10 maanden 2014

1.

Noord Holland

€ 270.700

5,9%

5,3%

28344

23,4%

2.

Utrecht

€ 263.500

2,7%

2,8%

12236

20,1%

3.

Noord Brabant

€ 235.800

3,9%

3,2%

20288

20,7%

4.

Gelderland

€ 226.400

2,5%

2,0%

15333

22,8%

5.

Zuid Holland

€ 220.600

1,7%

1,4%

29771

24,2%

6.

Overijssel

€ 198.500

1,2%

0,7%

8295

20,5%

7.

Flevoland

€ 193.800

2,6%

2,9%

3229

24,8%

8.

Zeeland

€ 193.500

4,0%

3,6%

3352

10,1%

9.

Drenthe

€ 193.100

4,3%

4,3%

3982

24,7%

10.

Limburg

€ 192.000

3,6%

3,0%

8028

20,1%

11.

Friesland

€ 181.100

3,6%

4,0%

4991

20,1%

12.

Groningen

€ 171.800

4,4%

3,6%

4334

21,2%

 

Nederland

€ 229.300

3,5%

3,2%

142183

22,0%

Woningmarkt op stoom

Eind vorig jaar waren de verwachtingen voor 2015 minder hoog gespannen. Diverse beperkende maatregelen zouden immers worden ingevoerd. Zo zouden kopers minder kunnen lenen door aanpassing van de leennormen en meer eigen geld moeten inbrengen. De grens voor de Nationale Hypotheekgarantie zou verder worden verlaagd, de BTW op onderhoud zou omhoog gaan en de extra schenkingsvrijstelling ging vervallen. Aanpassingen waar de woningmarktsector niet vrolijk van kon worden. De Rabobank voorspelde voor 2015 het aantal woningtransacties op 145.000 tot 165.000 stuks. In de loop van het jaar is die prognose regelmatig bijgesteld tot 180.000 recentelijk. Dit aantal zal wel worden gehaald en brengt ons terug op het niveau van 2008. Ook de woningprijzen krabbelen omhoog, de gemiddelde huizenprijs komt in 2015 zeven procent hoger uit dan op het dieptepunt in 2013. In regio’s als Amsterdam bieden kopers regelmatig boven de vraagprijs uit, een fenomeen dat breed wordt uitgemeten in de media en ook op andere plaatsen wordt gehoord. Ook in Limburg komt het voor en van de makelaars hoor je steeds vaker dat meerdere gegadigden zich gelijktijdig voor een woning aandienen.

Voor het voorspoedige herstel zijn twee belangrijke oorzaken. Allereerst het herstel van de Nederlandse economie, deels bereikt door het herstel op de woningmarkt. Het consumentenvertrouwen nam hierdoor toe en consumenten gingen weer grote aankopen doen. Degenen die de afgelopen jaren hebben gewacht met kopen, uit angst voor verdere prijsdalingen, happen nu toe om verdere prijsstijgingen voor te blijven. De tweede verklaring voor het herstel is gelegen in de hypotheekrente. Mede door toedoen van de Europese Centrale Bank is de hypotheekrente momenteel op het laagste peil ooit beland. Hierdoor is de betaalbaarheid toegenomen en is het niveau van de woonlasten van kopers verder gedaald. Bestaande woningeigenaren zien hierdoor eveneens mogelijkheden hun woonlasten te verlagen. Huurders daarentegen worden alsmaar met huurverhogingen geconfronteerd en velen stappen daarom over naar de koopsector. Tenslotte is er de laatste jaren te weinig gebouwd en neemt in verschillende gebieden de druk op de woningmarkt toe vanwege een stijgend aantal huishoudens. Volgend jaar wordt er opnieuw beknibbeld op de hoogte van de financieringsmogelijkheden en daalt per 1 juli de NHG grens naar 225.000 euro. De lage hypotheekrente zal ook in 2016 cruciaal blijven voor een blijvend herstel.

Woningmarktcijfers.nl presenteert nieuw woningmarktrapport

Vanaf november 2015 levert Woningmarktcijfers.nl de woningmarktrapporten van gemeenten, regio's en provincies in een nieuwe versie. Het nieuwe rapport omvat 35 pagina's vol cijfers en grafieken over het functioneren van de woningmarkt op lokaal niveau. De ontwikkelingen zijn hierbij in perspectief geplaatst met de regionale, provinciale en landelijke cijfers. Elk kwartaal verschijnt een actuele versie. Marktpartijen en overheden ontvangen op basis van betrouwbare data inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in hun werkgebied.

Geschikt voor onderbouwde beslissingen

Door de tweedeling in de woningmarkt en grote regionale verschillen is er geen sprake van één woningmarkt. Niet alle woningen stijgen in waarde of worden de snel verkocht. In sommige regio's is er bijvoorbeeld sprake van een overschot aan appartementen of neemt de groei in huishoudens door uitstroom en vergrijzing af. Door te weten hoe prijzen, verkooptijden en demografische cijfers zich ontwikkelen, kunnen onderbouwde beslissingen worden genomen. De rapporten zijn dan ook interessant voor overheden zoals gemeenten en provincies ten behoeve van beleidsplannen en woonvisies. Voor marktpartijen zoals corporaties, ontwikkelaars, beleggers, banken en makelaars biedt het een betrouwbare inkijk voor kansen in de markt.

Wat kunt u in het rapport vinden:

 • Landelijk beeld over de woningmarkt
 • Koopsom en transacties per kwartaal/jaar van alle woningtypen
 • Verdeling naar koopsomklassen en woningtypen
 • Gemiddelde koopsom en transacties per postcodegebied
 • Provinciale ranking met woningmarktprestaties per gemeente
 • Woningaanbod en theoretische verkooptijden per woningtype en prijsklasse
 • Gemiddelde koopsom en aantal gedwongen verkopen
 • Kenmerken kopers naar leeftijd en starter/doorstromer
 • Cijfers over opbouw en ontwikkeling van de woningvoorraad
 • Mutatiegraad, transacties en aanbod versus koopvoorraad
 • Verhuisbewegingen tussen de gebieden en natuurlijke ontwikkeling bevolking
 • Huishoudens verdeeld naar grootte en inkomen
 • Opbouw bevolking naar leeftijd
 • Prognoses bevolking en huishoudens

Direct te bestellen op Woningmarktcijfers.nl

U kunt een los rapport bestellen voor € 195,- excl. BTW. De rapporten zijn ook elk kwartaal automatisch te ontvangen zodat u voortdurend op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Voor een jaar (vier rapporten) bedraagt de vergoeding € 390,- en voor drie jaar € 780,- excl. BTW.

Download hier het inkijkexemplaar van de gemeente Heerlen