Woningmarkt op stoom

Eind vorig jaar waren de verwachtingen voor 2015 minder hoog gespannen. Diverse beperkende maatregelen zouden immers worden ingevoerd. Zo zouden kopers minder kunnen lenen door aanpassing van de leennormen en meer eigen geld moeten inbrengen. De grens voor de Nationale Hypotheekgarantie zou verder worden verlaagd, de BTW op onderhoud zou omhoog gaan en de extra schenkingsvrijstelling ging vervallen. Aanpassingen waar de woningmarktsector niet vrolijk van kon worden. De Rabobank voorspelde voor 2015 het aantal woningtransacties op 145.000 tot 165.000 stuks. In de loop van het jaar is die prognose regelmatig bijgesteld tot 180.000 recentelijk. Dit aantal zal wel worden gehaald en brengt ons terug op het niveau van 2008. Ook de woningprijzen krabbelen omhoog, de gemiddelde huizenprijs komt in 2015 zeven procent hoger uit dan op het dieptepunt in 2013. In regio’s als Amsterdam bieden kopers regelmatig boven de vraagprijs uit, een fenomeen dat breed wordt uitgemeten in de media en ook op andere plaatsen wordt gehoord. Ook in Limburg komt het voor en van de makelaars hoor je steeds vaker dat meerdere gegadigden zich gelijktijdig voor een woning aandienen.

Voor het voorspoedige herstel zijn twee belangrijke oorzaken. Allereerst het herstel van de Nederlandse economie, deels bereikt door het herstel op de woningmarkt. Het consumentenvertrouwen nam hierdoor toe en consumenten gingen weer grote aankopen doen. Degenen die de afgelopen jaren hebben gewacht met kopen, uit angst voor verdere prijsdalingen, happen nu toe om verdere prijsstijgingen voor te blijven. De tweede verklaring voor het herstel is gelegen in de hypotheekrente. Mede door toedoen van de Europese Centrale Bank is de hypotheekrente momenteel op het laagste peil ooit beland. Hierdoor is de betaalbaarheid toegenomen en is het niveau van de woonlasten van kopers verder gedaald. Bestaande woningeigenaren zien hierdoor eveneens mogelijkheden hun woonlasten te verlagen. Huurders daarentegen worden alsmaar met huurverhogingen geconfronteerd en velen stappen daarom over naar de koopsector. Tenslotte is er de laatste jaren te weinig gebouwd en neemt in verschillende gebieden de druk op de woningmarkt toe vanwege een stijgend aantal huishoudens. Volgend jaar wordt er opnieuw beknibbeld op de hoogte van de financieringsmogelijkheden en daalt per 1 juli de NHG grens naar 225.000 euro. De lage hypotheekrente zal ook in 2016 cruciaal blijven voor een blijvend herstel.