Grote verschillen regionale huizenprijzen van alle tijden

De afgelopen maanden was er veel aandacht voor de regionale prijsverschillen op de woningmarkt en dan vooral als nieuw fenomeen. Prijsverschillen zijn echter van alle tijden en Woningmarktcijfers.nl brengt deze in beeld. In 1993 behoorden regio's als Noordwest en Noordoost Friesland en de regio's Noord en Oost Groningen met een gemiddelde koopsom van iets meer dan € 50.000 tot de goedkoopste woonregio's van Nederland. In Gooi en Vechtstreek kostte een woning destijds gemiddeld € 113.500, verder wist alleen Utrecht-West de grens van € 100.000 te halen.

Gooi en Vechtstreek nog altijd duurste regio

Anno 2015 is Gooi en Vechtstreek nog steeds de duurste woonregio van Nederland. Hier moet nu gemiddeld € 330.000 op tafel worden gelegd. Zuid-Kennemerland en de regio Amsterdam volgen op plaats twee en drie. De regio’s in het noorden van Nederland behoren nog steeds tot de goedkoopste regio’s waar nu iets meer € 150.000 gemiddeld wordt betaald. Ook Parkstad Limburg heeft zich nu bij de goedkoopste regio’s gevoegd, in 1993 nog een goede middenmoter.

Prijsverschil met 1993

De verschillen in ontwikkeling worden duidelijk als de gemiddelde koopsom van 2015 wordt vergeleken met die van 1993. We zien dan dat in Parkstad Limburg in deze 22 jaar de minste prijsstijging wordt gerealiseerd. Een ruime verdubbeling (104%), van € 77.000 naar € 157.000. Andere regio’s in Limburg stijgen eveneens minder dan de rest van Nederland. De meeste regio’s in Friesland hebben echter een inhaalslag gemaakt van 200% of meer en dat is opmerkelijk. Zuid-Kennemerland en de regio Amsterdam kennen met 240 tot 250% de grootste koopsomstijging. Naast de factoren die landelijk uniform zijn, zoals hypotheekrente en fiscale regels, zijn er eveneens factoren die regionaal verschillen. Denk hierbij aan economische ontwikkelingen, uitbreiding van de woningvoorraad, verbetering van de woningkwaliteit en vooral de laatste jaren ook de demografische ontwikkelingen. Het is echter lastig zijn om aan te geven welke factoren voor welk deel van de prijsontwikkeling verantwoordelijk zijn. We zien namelijk dat de ontwikkelingen in de verschillende periodes zeer divers verlopen. De bijgevoegde gafieken maken dit duidelijk.

Koopsomsomdaling ten opzichte van het topjaar 2008

Als de gemiddelde koopsom van 2015 met 2008 wordt vergeleken, dan noteert alleen Zeeuws-Vlaanderen een stijging (6%). Regio Amsterdam is nog slechts 2% van het niveau van 2008 verwijderd, maar in gebieden als Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Maasduinen en Goeree-Overflakkee bedraagt het prijsverschil nog altijd meer dan 20%. Vanaf 2013 stijgt de gemiddelde koopsom in bijna alle regio’s met de regio Amsterdam als absolute uitschieter. De gemiddelde koopsom stijgt in twee jaar tijd met ruim 16%.