Amsterdam best presterende gemeente op woningmarkt

Amsterdam is in 2015 op de 1e plaats geëindigd bij de ranking van best presterende gemeenten op het gebied van de koopwoningmarkt. De ranking wordt elk jaar door Woningmarktcijfers.nl opgesteld in samenwerking met het blad Vastgoed.

Amstelveen bezet de tweede plaats, gevolgd door Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. In 2014 was Amstelveen nog de nummer een en Amsterdam stond op plaats drie. Acht van de top tien gemeenten liggen in de provincie Noord Holland, de overige twee in Utrecht. Onderaan de lijst zien we vooral gemeenten uit de provincie Groningen. De volledige lijst van gemeenten met kaart is te zien op de website van Vastgoedactueel.nl en Woningmarktcijfers.nl.

Gekte op de Amsterdamse woningmarkt
De nummer 1 positie van Amsterdam werd wel verwacht. Krantenkoppen melden al enige tijd dat hier sprake is van gekte op de woningmarkt. In 2015 stijgt de gemiddelde koopsom in Amsterdam
met bijna 10% tot € 304.000. Het aantal transacties stijgt naar 12.500 stuks. Nooit eerder werden in Amsterdam zoveel huizen in één jaar verkocht. De stijging ten opzichte van 2014 viel met 11% wat lager uit dan het landelijk gemiddelde. Wel te begrijpen als men bedenkt dat in 2014 al 62% was geplust. In Amsterdam duurt het gemiddeld minder dan 5 maanden om het totale huizenaanbod te verkopen, in Nederland is dit momenteel 13 maanden. De Nederlandse woningmarkt heeft eveneens een prima jaar achter de rug. Het aantal transacties stijgt in 2015 met 16,1 procent tot 178.293 stuks. De Gemiddelde koopsom komt uit op € 230.200 en 3,6 procent boven het niveau van 2014.
 
Criteria Ranking
Alle gemeenten worden op zeven belangrijke woningmarktcriteria vergeleken. Jaarlijks vinden in de ranking verschuivingen plaats, vooral bij kleinere gemeenten komt het voor dat koopprijzen, verkoopaantallen en verkooptijden grotere verschillen laten zien. Om die reden worden koopsom- transactieontwikkelingen zowel op de korte als de langere termijn vergeleken. Verder vormen de ontwikkeling van het te koop aanbod en de ontwikkeling van de theoretische verkooptijd een belangrijke indicator. Tenslotte worden de verkoopaantallen en het woningaanbod gemeten in relatie tot de koopvoorraad.

Download hier de lijst van de ranking van 2015

Open hier de kaart van Nederland

Knelpunten woningmarkt

Op de koopwoningmarkt gaan de ontwikkelingen voorspoedig. Met speels gemak herstelt het aantal woningverkopen en het prijspeil. De crisis ligt achter ons en over een paar jaar zijn we vermoedelijk weer terug op het prijsniveau van 2008. Niemand heeft het meer over het afschaffen van de spaarhypotheek en de verplichte aflossing via een annuïteiten hypotheek. Natuurlijk zijn er nog wel enkele honderdduizenden gezinnen die onder water staan, na nog een paar jaar van herstel is ook dat probleem opgelost. Punten van zorg blijven wel de alsmaar lager wordende leencriteria, zowel wat de maximale hypotheekhoogte betreft als ook de leennormen met betrekking tot het inkomen. Bovendien blijft de grens van de Nationale Hypotheekgarantie alsmaar dalen. Echter, de markt lijkt deze negatieve effecten op dit moment allemaal aan te kunnen, met dank aan de lage hypotheekrente.

Natuurlijk gaat het beter met onze economie en is het consumentenvertrouwen positief, de lage hypotheekrente is niettemin het sleutelwoord van dit moment. Een woningzoekende die een keuze moet maken tussen huren en kopen, ziet dat meteen terug in de woonlastenvergelijking op langere termijn. De woonlasten bij koop zijn in aanvang vaak iets hoger maar de stijging blijft beperkt tot de verminderde hypotheekrente aftrek en iets stijgende eigenaarslasten. Huurprijzen liggen in aanvang weliswaar lager, maar daarentegen is het een vaststaand feit dat de huurprijzen sneller stijgen dan de hypotheeklasten. Daarnaast start de koper direct met vermogensopbouw door de aflossing op de hypotheek en een lichte prijsstijging die op langere termijn verwacht mag worden als gevolg van inflatie. Gevolg van dit alles is dat starters, die in de achter ons liggende crisisjaren massaal voor een huurwoning kozen, nu steeds vaker verhuizen naar een koopwoning.

Het overheidsbeleid speelt hierbij uiteraard ook een rol. Niet alleen worden huurders steeds vaker geconfronteerd met huurverhogingen,  corporaties blijven gedwongen woningen te verkopen om de financiën op orde te krijgen, of anders wel om nieuwe bouwprojecten in gang te kunnen zetten. De koop- en huurmarkt zijn min of meer communicerende vaten die zelden in evenwicht zijn, altijd wel overschotten of tekorten in een van beide sectoren. Schaarste zorgt voor oplopende prijzen, overschot voor dalende prijzen en leegstand. Voeg hierbij de toestroom van nieuwe burgers, ouderen die langer zelfstandig moeten blijven wonen, de achterblijvende nieuwbouw, dan mag duidelijk zijn dat het managen van de woningmarkt geen sinecure is. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het effect dat sommige gebieden meer in trek zijn dan anderen. De impuls op de koopmarkt zorgt momenteel voor een welkome ontspanning in de huursector. Een beetje stijging in de hypotheekrente kan alles weer doen veranderen.