Prestaties woningmarkt in kaart gebracht

Het gaat goed op de woningmarkt. Het aantal transacties blijft stijgen en ook de gemiddelde koopsom is al twee jaar op rij licht gestegen. Regelmatig wordt geschreven over de gekte op de Amsterdamse woningmarkt die zich inmiddels verder heeft verspreid over de Randstad. Steeds vaker worden in die gebieden huizen boven de vraagprijs gekocht. Woningmarktcijfers.nl heeft onlangs de prestaties van alle Nederlandse gemeenten op het gebied van de koopwoningenmarkt in kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van een zevental objectieve criteria die als maatlat dienden voor de onderlinge vergelijking. Zo is gekeken naar de ontwikkeling van het aantal verkopen en prijzen op korte en iets langere termijn. Verder speelde de verkooptijd een rol, hoeveel woningen staan er te koop en hoeveel maanden zijn nodig om die te verkopen. Tenslotte is gekeken naar de mutatiegraad, welk percentage van de koopvoorraad staat te koop en welk percentage werd daadwerkelijk verkocht.

Het zal weinigen verbazen, Amsterdam kwam in 2015 inderdaad als best presterende gemeente uit de bus. Niet alleen steeg de gemiddelde koopsom en het aantal verkopen fors, in Amsterdam vergde het slechts 4,5 maand om het totale aanbod te verkopen tegenover 13 maanden in Nederland. Op plaats twee volgden Amstelveen en Haarlem. Acht van de tien hoogst genoteerde gemeenten liggen overigens allen in Noord Holland, de overige twee in Utrecht. De dominante positie van de Randstad wordt op de kaart van Nederland via kleuren fraai in beeld gebracht. Onderaan bungelen vooral gemeenten uit de provincie Groningen: Loppersum, Appingendam, Delfzijl om er maar een paar te noemen. Maar ook sommige Limburgse gemeenten komen snel in beeld.

In Limburg staat Maastricht op plaats 48 als hoogste geklasseerd. In Maastricht zijn momenteel 9 maanden nodig om het gehele woningaanbod te verkopen. Bij de top 100 zien we verder de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Simpelveld, Brunssum en Schinnen. Bij de laatste 50 posities zien we Venray, Echt-Susteren, Gennep en Bergen. Deze gemeenten doen het nu dus minder goed. Het belangrijkste inzicht dat de ranking biedt, is dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende regio’s en gemeenten. Ook in 2016 zullen de ontwikkelingen divers verlopen, de verwachting is wel dat steeds meer gemeenten profiteren van de gunstige marktsituatie en dit jaar een betere score zullen laten zien. Door de alsmaar dalende hypotheekrente worden de woonlasten steeds beter betaalbaar. Het aantal afgelegde bezoeken tijdens de open huizenroute van 2 april aanstaande is wat dat betreft een aardige graadmeter.