NHG gegarandeerd

In tegenstelling tot eerdere plannen wordt de kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 juli niet verlaagd naar 225.000 euro. De huidige grens van 245.000 euro blijft het gehele jaar gehandhaafd. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, heeft hierover onlangs  overeenstemming bereikt met de minister voor Wonen. Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens, net als voor 2009 het geval was, gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Wanneer de verlaging was doorgegaan zouden in Nederland op jaarbasis 10.000 kopers niet meer in aanmerking zijn gekomen voor NHG. In Nederland hebben momenteel 1.175.000 woningeigenaren een hypotheek met NHG, dat is minder dan 30% procent van alle eigenwoningbezitters. Van de woningen die momenteel worden verkocht komt landelijk 65 procent qua koopsom in aanmerking voor NHG. In Limburg ligt dit percentage, vanwege een lagere gemiddelde koopsom, zelfs op 75 procent.

Dat de kostengrens niet daalt, is dus goed nieuws voor de huizenkoper. Een koper kan voor de aankoop van een woning met een koopprijs tot 231.132 euro blijven profiteren van de voordelen van een hypoheek met NHG. De NHG is een belangrijke regeling om de aankoop van een eigen woning te stimuleren. Naast het voordeel van een lagere hypotheekrente kent de NHG een zogenaamde woonlastenfaciliteit. Deze maakt het mogelijk om tijdelijk minder te betalen bij werkloosheid, ziekte of echtscheiding. Bij gedwongen verkoop buiten eigen schuld wordt de eventuele restschuld kwijtgescholden. In 2015 kregen ongeveer 4.500 woningeigenaren hiermee te maken. De Nationale hypotheekgarantie biedt dus extra zekerheid zowel aan de consument als aan de bank. En dat voor zeer weinig geld: de eenmalige premie bedraagt 1 procent van het hypotheekbedrag. Het rentevoordeel wordt elk jaar genoten, zodat de premie heel snel is terugverdiend. Bij hypotheken zonder deze garantie kan de renteopslag oplopen tot een procent. Bij een hypoheek van 245.000 euro betekent dat een hogere bruto hypotheeklast van 200 euro per maand.

NHG is tevens in het belang van de overheid. In bovenstaand voorbeeld hoeft de belastingdienst ongeveer 1.000 euro minder aan belastingteruggave uit te keren. Bij alle kopers tezamen gaat het dan al snel om enkele honderden miljoenen euro per jaar. De woningmarkt heeft momenteel de wind in de zeilen, in de eerste 4 maanden van 2016 werden al ruim 25 procent meer woningtransacties geregistreerd in vergelijking met deze periode van 2015. De NHG en de toch al lage hypotheekrente kunnen er voor zorgen dat de woningmarkt op koers blijft.

Leo van de Pas