Woningmarkt naar nieuwe top?

Nooit werden zoveel woningen verkocht als in 2006. Op een handvol transacties na werd toen het  aantal van 210.000 stuks gehaald. Dat betekende destijds dat 1 op de 20 koopwoningen van eigenaar wisselde. Het Kadaster startte in 1993 met de huidige registratiemethode. In de eerste jaren werden zo’n 150.000 woningen per jaar geteld. Vanaf midden jaren negentig komt de woningmarkt flink op gang, in 1999 werd voor het eerst de grens van 200.000 stuks gehaald. Tussen 2005 en 2007 was dit ook het geval met dus 2006 als voorlopig topjaar. Een paar jaar later deed de crisis zijn intrede en bleef het aantal transacties voortdurend dalen met 2013 als dieptepunt. De woningmarkt bereikte toen een niveau van slechts 110.000 stuks, bijna de helft van het topjaar. Vanaf 2014 loopt de teller weer op, van 153.000 in 2014 naar 178.000 stuks in 2015.

In de eerste 7 maanden van dit jaar staat komt het resultaat uit op 113.000, 20 procent hoger in vergelijking met deze maanden in 2015 en al boven het niveau van 2013. De komende maanden worden dus cruciaal. Om de grens van 200.000 te bereiken moeten de komende maanden telkens 3% meer transacties worden geregistreerd, dit lijkt een peulenschil. Wanneer maandelijks echter een stijging van 15 procent kan worden gerealiseerd, dan wordt de grens van 210.000 doorbroken en zal in Nederland een absoluut nieuw record worden gevestigd. Die kans is reëel aanwezig. Vanwege de lage hypotheekrente zijn de woonlasten van een koopwoning fors gedaald, waardoor een koopwoning voor meer mensen bereikbaar en betaalbaar is geworden. Hierdoor daalt het woningaanbod overal in Nederland en eveneens de verkooptijden. De keerzijde van deze medaille is dat de huizenprijzen weer stijgen. De verwachting is dat de gemiddelde koopsom dit jaar rond de 240.000 euro zal uitkomen en de prijsstijging voor het derde jaar op rij rond de 4 procent komt te liggen. Voor de kopers van dit moment valt dat vanwege de lage rente gemakkelijk te accepteren. Voor woningeigenaren, en vooral voor de groep die onder water staat, is dit prettig nieuws. En de toename van de transacties zorgt voor extra werkgelegenheid en is dus goed voor onze economie.

Op 1 oktober vindt de halfjaarlijkse open huizen route plaats. De verwachting is dat ook nu de deelnemende woningen op extra belangstelling mogen rekenen. De laatste maanden van het jaar zijn historisch immers de maanden met de meeste transacties. Dan weten we ook of de magische grens van 210.000 transacties is gehaald.