Woningwaarderapport

Wilt u de waarde van uw huidige of van een aan te kopen woning weten, dan is het bestellen van een Woningmarktrapport een aantrekkelijke optie.

Het Woningwaarderapport, kosten € 14,95 (zie voorbeeld)

Dit is een uitgebreide en rekenkundige waardebepaling. In totaal 14 pagina’s, met een onderbouwing van de waarde aan de hand van referentiepanden. Deze referentiepanden worden met foto en verkoopprijs weergegeven. Verder een kadastrale kaart, energielabel en nog veel meer.        

Bestellen: stuur een mail met verzoek om toezending het Woningwaarderapport van het gewenste pand, (dus met vermelding postcode en huisnummer) naar Leo@vandepas.nl en maak € 14,95 over naar bankrekening NL02 INGB 0673 1949 22 t.n.v. Pasgoed BV onder vermelding van Woningwaarderapport. U ontvangt het rapport doorgaans dezelfde dag in uw mailbox.

Heeft u daarna vragen en wilt u een persoonlijk advies, neem dan contact met ons op voor een vervolgadvies. Wij werken op basis van een uurtarief ofwel een vooraf afgesproken honorarium.