Biografie

Biografie van Leo van de Pas geboren 1951 te Venray.

Makelaar en woningmarktdeskundige

Na het afronden van de middelbare school ging Leo van de Pas aan de slag op een makelaarskantoor in Venray. Na een aantal jaren voldoende praktijkervaring te hebben opgedaan en de studie tot makelaar og te hebben afgerond, startte hij (aanvankelijk samen met zijn werkgever) in 1974 een makelaarskantoor in Voerendaal (Zuid Limburg). In 1975 werd hij beëdigd tot makelaar, werd lid van de NVM en bleef dit gedurende 35 jaar tot 2010. In die periode werden verschillende functies bekleed, zowel binnen de landelijke NVM als de Limburgse afdeling.

1975-2000

Hij beleefde de start van de onroerende zaak belasting en taxeerde voor enkele gemeenten in Zuid-Limburg. Ook de crisis van eind jaren zeventig, met prijsdalingen van woningen tot 30%, beleefde hij in volle omvang. Als zelfstandig ondernemer liet hij zijn creativiteit en vernieuwingsdrang de vrije loop en stond aan de wieg van verschillende nieuwe ontwikkelingen. Zo werd hij tijdelijk uitgever van een gezamenlijke makelaarskrant, startte als erkend hypotheekadviseur een aparte hypotheekdivisie en was vanaf eind jaren tachtig uitsluitend actief als aankoop makelaar. Hij organiseerde informatieavonden voor kopers en begon met de eerste publicaties over de ontwikkelingen op de woningmarkt op macro niveau. In 1990 verhuisde het kantoor naar Heerlen.

2000-2010

Als eind jaren negentig internet op grote schaal haar intrede doet, start hij met een provinciale woonsite in Limburg, Woonpleinlimburg.nl. Omdat het marktaandeel van NVM makelaars in Limburg beperkt is tot slechts 35%, is Woonpleinlimburg.nl jarenlang marktleider in Limburg. Voor een regionale TV zender maakt hij 20 afleveringen om Limburgers over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het kopen en huren van woningen te informeren. Omdat hij een leemte ziet in actuele en transparante woningmarktinformatie, start hij in 2006 te website Woningmarktcijfers.nl. Deze website levert van elke gemeente en regio transparante informatie over het functioneren van de woningmarkt. Vanaf dat moment volgen er maandelijkse persberichten en publicaties over specifieke onderwerpen die veelvuldig door de media worden overgenomen. Hij introduceert het instrument van de theoretische verkooptijd van woningen, een objectief criterium om het aanbod- en transactievolume per woningmarktgebied in beeld te brengen. Leo van de Pas is een van de eersten die actief aan de slag gaat met de gevolgen van krimp in Zuid Limburg. Niet alleen op het gebied van de woningmarkt, hij vraagt tevens aandacht voor de samenhang met overige gerelateerde facetten, zoals de bedrijfsonroerend goed markt, het onderwijs, de arbeidsmarkt en alle economische ontwikkelingen die daar het gevolg van zijn. De publicaties en lezingen hieromtrent worden door politici en marktsector met de nodige scepsis ontvangen, de tijd voor (nationale) aandacht voor het krimpprobleem is nog niet rijp. In 2008 geeft hij ook een eenmalig nieuwbouwmagazine uit over het wonen in Parkstad Limburg. Bovendien ziet de website Ikwileenanderewoning.nl het levenslicht, een website om de woonwensen van consumenten op micro niveau in beeld te brengen. Om de opgedane praktijkkennis meer theoretisch te kunnen onderbouwen volgt hij met succes een bachelor opleiding Vastgoed en Makelaardij aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. De afstudeerscriptie behandelt praktische oplossingen voor de woningmarkt, zoals het direct afschaffen van de overdrachtsbelasting en overige aanknopingspunten om de woningmarkt (ook fiscaal gezien) voor de lange termijn gezond te maken.

2011

De verschillende bedrijfsonderdelen worden samengevoegd in een nieuwe onderneming met de naam Pasgoed BV. Nog meer dan voorheen wil Leo van de Pas zich bezig houden met zijn onderzoek- en adviespraktijk voor de woningmarkt. Hij levert graag een bijdrage aan een gezonde woningmarkt. Daarnaast blijven particulieren en bedrijven welkom voor advies en ondersteuning bij hun aankoopproces!

2021

In 2021 wordt de website Woningmarktcijfers.nl verkocht aan REOC BV. Tevens wordt, na ruim 30 jaar vestiging in Heerlen, het kantoorpand in Heerlen verkocht. De activiteiten van Woonpleinlimburg.nl worden eind 2022 overgedragen aan Pyber.  Pasgoed Advies en Van de Pas aankoopmakelaardij worden  voortgezet vanuit de prive locatie in Epen.