Je droomhuis gevonden en dan?

Op het moment dat je een leuk huis ziet, kunnen veel vragen op je afkomen. Is de vraagprijs reëel? Welke vragen moet ik aan de verkoper stellen? Wat is de rol van de verkopende makelaar precies? Moet ik bouwkundig en juridisch onderzoek laten doen? Hoe moet ik onderhandelen? Enz. enz.

Kennis koper

Hoe vaak koop je als particulier een huis? Een paar keer in je leven. Daarom is het ook begrijpelijk dat de gemiddelde Nederlander niet over uitgebreide kennis en informatie beschikt om zonder hulp van deskundigen de meest ideale kooptransactie af te sluiten.

Rol verkopend makelaar

De makelaar is belangenbehartiger van slechts een partij, van verkoper of van koper. We spreken dan ook van een verkoopmakelaar en een aankoopmakelaar. Een eigenaar die zijn huis wil verkopen, wil dit natuurlijk zo snel mogelijk doen en tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Dit is dan ook de taak van de verkopend makelaar.

Mededelingsplicht verkoper

Verkoper, dus ook de makelaar van de verkoper, heeft een mededelingsplicht. De informatie welke wordt verstrekt moet correct zijn. Er moet melding worden gemaakt van eventuele gebreken en bijzondere omstandigheden. De koper heeft echter ook een onderzoekplicht. Hij mag niet blindelings afgaan op deverkregen informatie. Wil hij iets over de bestemming weten,  dan zal hij dit zelf moeten onderzoeken. Wil hij zekerheid over de bouwkundige staat of de waarde van de woning, dan moet hij dit zelf latenonderzoeken. Hierop geld besparen kan veel narigheid opleveren met grote financiële gevolgen. 

Voordelen aankoopmakelaar

De aankoopmakelaar zal uitsluitend jouw belang behartigen. Hij kan je helpen om de juiste woning te vinden, maar het echte advieswerk begint op het moment dat er een geschikte woning is gevonden. Hij gaat samen met jou de woning bekijken, doet de eerste bouwkundige inspectie, let op erfdienstbaarheden en andere juridische aspecten enz. Hij kent de huizenmarkt als geen ander en kan je objectief adviseren over de waarde van de woning, de courantheid en de te bieden prijs. Hij voert namens jou de onderhandelingen en zorgt ervoor dat belangrijke voorwaarden in de koopakte worden opgenomen. Meestal adviseert hij om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Een eigen makelaar zal ervoor zorgen dat de transactie voor jou prettig verloopt en dat tegenvallers achteraf worden beperkt. Leo van de Pas is ruim 30 jaar aankoopmakelaar in Zuid-Limburg. Meer zekerheid – minder kans op een miskoop!