Waarom de huizenprijzen stijgen of dalen

De huizenprijzen blijven stijgen. In mei werd gemiddeld € 445.000 voor een koopwoning in de bestaande sector betaald, dik 10% meer dan een jaar geleden. Het niveau komt overeen met juli 2022. Het zal vermoedelijk niet lang meer duren voordat het record van augustus 2022 wordt gebroken. Volgens economen van banken en onderzoeksbureaus blijven de prijzen de komende jaren nog verder stijgen. In mei werden 17.590 woningtransacties geregistreerd, 16,5% meer dan vorig jaar in deze maand. In de eerste 5 maanden van 2024 nam het aantal transacties toe met 13%. Als mogelijke oorzaak wordt genoemd dat particuliere beleggers hun woningen verkopen i.v.m. de gewijzigde belastingregels.

Meerdere factoren bepalen de ontwikkelingen op de woningmarkt. Met de grafiek proberen we een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. Om de ontwikkelingen op de woningmarkt te begrijpen of te voorspellen is het belangrijk om al die factoren te kennen en daarvan de invloed om de markt te kunnen inschatten. Zoals het consumentengedrag en -vertrouwen welke een belangrijke rol spelen bij vraag en aanbod, maar ook de keuzes en beslissingen van de overheid. Die hebben vaak weer invloed op de economie, de hypotheekrente, fiscale regels etc. De woonkosten blijven belangrijk voor de consument, dus wat doet de hypotheekrente en wat zijn de overige woonlasten. Uiteindelijk is het collectieve gedrag van de consument bepalend voor de ontwikkelingen. Kortom, geen eenvoudige klus om hierover betrouwbare voorspellingen te doen.

We zien bijvoorbeeld het aantal huishoudens fors toenemen vanwege gezinsverdunning en migratie. De bouw van nieuwe woningen kon hiermee de afgelopen jaren geen gelijke tred houden. Onder andere vanwege een gebrek aan bouwvakkers, forse kostenstijgingen in de bouw en de alsmaar langer durende bouwprocedures vanwege nieuwe eisen en wetgeving. De overheid grijpt regelmatig in met nieuwe spelregels op fiscaal en monetair terrein. De politiek, zowel landelijk als lokaal maakt voortdurend nieuwe keuzes, soms ten goede, soms ten kwade. Voldoende en kennis en inzicht ontbreekt doorgaans, waardoor telkens externe bureaus moeten worden ingeschakeld voor kostbare onderzoeken en adviezen.